Opasne materije na radnom mestu

opasne-materije-3

Rad sa opasnim materijama je rizičan i može prouzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme ukoliko se ne koriste adekvatna zaštitna odeća i oprema.

Opasne materije predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost radnika i mogu da se nađu na mnogim radnim mestima. Bakterije, virusi, paraziti i gljivice iako nisu vidljivi, prisutni su na gotovo svakom radnom mestu. Međutim, opasnosti od izloženosti štetnim biološkim agensima najviše su izloženi radnici u oblastima: zdravstvene zaštite,  poljoprivrede, veterinarske usluge, čišćenja i održavanja, kanalizacije i upravljanja otpadom, kao i u radu u laboratoriji.

S opasnim materijama u okviru svog posla susreće se 15 % radnika u Evropskoj uniji, a 15 % njih ističe da na radnom mestu udiše dim, paru, prah ili prašinu, navodi se na sajtu osha.europa.eu. Neke veoma opasne materije koje uzrokuju rak pluća i druge smrtonosne bolesti disajnog sistema, kao što je azbest, sada su zabranjene ili su pod strogim nadzorom.

Najčešći uzrok nastanka nezgoda sa opasnim materijama je ljudski faktor. Greške se mogu desiti u proizvodnim pogonima, prilikom pakovanja i tokom transporta i skladištenja opasnih materija. Najbolja zaštita u ovim slučajevima je preventiva koja podrazumeva znanje o opasnim materijama i načinima zaštite i nošenje adekvatne zaštitne odeće i opreme.

opasne-materije-1

Zdravstveni problemi uzrokovani radom s opasnim materijama mogu biti akutni ili hronični, a manifestuju se kao blaga iritacija očiju i kože, pa sve do problema s ozbiljnim posledicama kao što su urođene mane i rak. Neke od najčešćih opasnosti jesu: alergije, trovanje, kožne i bolesti disajnog sistema, ali i rak, kao i reprodukivni problemi.

Osim odgovarajuće zaštitne opreme, odeće i obuće, kako bi vodili računa o svojoj sigurnosti, radnici treba da budu obavešteni o: opasnostima kojima su izloženi i mogućim posledicama, rezultatima procene rizika njihovog poslodavca, načinima provere i uočavanja nepravilnosti, treba da budu informisani o postupcima pružanja prve pomoći, kako reagovati u slučajevima opasnosti i o tome kome da se obrate ukoliko dođe do problema.

Flammable Liquids

Klasifikacija opasnih materija: (izvor: Wikipedia)

  1. Eksplozivne supstance
  2. Gasovi pod pritiskom, u tečnom stanju ili rastvoreni pod pritiskom
  3. Zapaljive tečnosti
  4. Zapaljive čvrste materije
  5. Oksidirajuće supstance
  6. Otrovne (toksične) i infektivne supstance
  7. Radioaktivne supstance
  8. Korozivne supstance
  9. Mešovite opasne supstance

Mi u Patrol PM-u brinemo o zaštiti radnika, tako da u našoj ponudi na sajtu www.patrol.co.rs možete naći radna zaštitna odela koja štite od potencijalnih povreda i štetnih materija.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s