Standardi

Garancija kvaliteta

Firma „Patrol PM“ poseduje sertifikate o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001, o sistemu menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001 i o sistemu upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001 koji garantuju kvalitet namenske HTZ opreme koju naša firma proizvodi i prodaje.

sertifikati

Advertisements